Nancy_Zbergsingel 

Gezondheidscentrum Fydok

Fysiotherapiepraktijk Fydok

Actueel nieuws


Vanaf 1 mei t/m 1 juli as. gaat er veel veranderen binnen onze praktijk.
 Anita Stark gaat na 30 jaar stoppen als fysiotherapeut in onze wijk ( zie haar persoonlijk noot hieronder). Wij zijn nu een samenwerking aangegaan met Het Fysiotherapiecentrum (hoofdvestiging Duikerstraat 9). Zij gaan onze praktijk overnemen. Ronald Alessie zal, als vertrouwd gezicht, blijven werken in Fydok en krijgt versterking van twee nieuwe enthousiaste collega’s, Demy van Everdingen en Renske van Oosten. Nadere introductie van Demy en Renske volgt later. Door deze overname gaat ook Ursula Brand van locatie veranderen. Zij gaat haar praktijk voortzetten in medisch centrum Prinseland.
 Namens Ronald Alessie, Ursula Brand en Anita Stark

Coronavirus update 1 januari 2021


Onze praktijk volgt de richtlijn van het RIVM en onze beroepsvereniging het KNGF. Deze richtlijn geeft ons handvatten waarmee wij kunnen bepalen of een behandeling voor u en voor ons op een veilige manier kan plaatsvinden.

Kan er op een verantwoorde en veilige manier een afspraak met u gemaakt worden in de praktijk dan gelden er, buiten de al bekende RIVM regels, een aantal nieuwe regels:
 

 • Heeft u een van de volgende klachten: benauwdheid, hoest, koorts, verkoudheid, blijf dan thuis. Ook bij milde klachten of als een van uw familieleden klachten heeft.

 

 • Neem zelf een groot badlaken en een kleine handdoek mee. Zonder kunnen wij geen behandeling starten.

 

 • Kom alleen!. Een uitzondering maken wij voor kleine kinderen en hulpbehoevende volwassenen (maximaal één begeleider).

 

 • Kom op tijd, maar niet eerder dan 5 minuten voordat u de afspraak heeft. Dit om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in het pand aanwezig zijn. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

 

 • Neem voor u naar de praktijk komt een douche.

 

 • De lectuur is vanwege hygiëne uit de wachtkamer verwijderd.

 

 • Probeert u zo veel mogelijk onnodig aanraken van dingen in de praktijk te voorkomen, bv. trapleuningen, handgrepen of deurknoppen.

 

 • Bij binnenkomst in de praktijkruimte zal u gevraagd worden om uw handen goed te wassen.

 

 • Voor uw veiligheid kunnen we gebruik maken van beschermingsmateriaal zoals, mondkapjes en handschoenen.

 

 • Toiletgebruik alleen in noodsituaties, houd hier zoveel mogelijk rekening mee!

 

 • Was ook bij thuiskomst uw handen.
Voor nieuwe aanmeldingen of vragen zijn wij voorlopig bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur t/m 18.00 uur. Bel of mail ons gerust, onze mailadressen vindt u onder de button team, maar u kunt natuurlijk ook de button afspraak maken gebruiken.


Bij ons kunt u terecht voor al uw vragen en problemen betreffende het bewegingsapparaat.
 
   Logo2


Binnen onze praktijk zijn de volgende
specialisaties aanwezig:
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportrevalidatie
- Ademhalingstherapie
- Arbeidsfysiotherapie
- Persoonlijke revalidatie na operatie

Ons team bestaat uit 3 fysiotherapeuten; 2 vrouwen en 1 man.

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Een afspraak maken kunt u doen via internet of ons bellen,
 
tussen 08.30 en 18.00 uur op Telefoonnummer 010 - 20 20 410

In ons centrum is er een nauwe samenwerking met de huisartsen, zowel in overleg als in het voeren van gezamenlijke consulten. Zo wordt er altijd gekeken naar de optimale behandeling voor uw klachten.


Bent u voor uw klacht al bij de huisarts of een medisch specialist geweest en wordt u naar ons verwezen, vraag dan altijd om een verwijzing.


Ook wijkgericht is er een goede samenwerking wat betreft b.v. ouderenzorg. Binnen een wijkteam van huisartsen, praktijkondersteuners, case managers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, dietisten en de apotheek blijven ouderen met een zorgvraag binnen onze wijk inbeeld en krijgen zorg op maat.


U kunt bij ons ook terecht zonder verwijzing, in dat geval zullen wij eerst een screening doen. Dit houdt in dat we kijken of uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie. Zo niet of twijfelen we hierover, dan kunnen we u bijvoorbeeld doorverwijzen naar de huisarts voor nader onderzoek of u een andere behandeling adviseren.


Op medische indicatie is tevens behandeling aan huis mogelijk.  Tarieven

Persoonlijke bericht Anita  


Beste patiënten/cliënten,
 Na 30 jaar in de wijk Prinsenland als zelfstandig fysiotherapeut en manueeltherapeut werkzaam te zijn geweest gun ik mijzelf een vervroegd pensioen. Ik heb u altijd met veel plezier geholpen. Het geeft veel voldoening als je een bijdrage kan leveren aan het verminderen of verhelpen van allerlei fysieke klachten. Maar ook het persoonlijke contact met u heb ik zeer gewaardeerd, de goede gesprekken met vaak een lach, maar soms ook een traan. Ik zal dat niet snel vergeten en hier best nog vaak met plezier aan terugdenken. Ik weet echter dat u ook bij de nieuwe therapeuten in goede handen bent. Ik dank u voor het vertrouwen dat u altijd in mij heeft gehad en hoop dat u de therapeuten die de praktijk gaan overnemen hetzelfde vertrouwen geeft.
Met vriendelijke groeten, Anita Stark